Individuální lekce FELDENKRAISOVY® metody – Funkční integrace

Pro sjednání termínu volejte tel.: 725080452 nebo pošlete email: monika@famelie.cz

Feldenkrais podporuje kvalitu života, kvalitu pohybu, zkvalitňuje proces učení, vyživuje a regeneruje tělo a mozek. Je účinným nástrojem proti stresu a bolesti. Využití Feldenkraise jako prevence, rekonvalescence po úrazech, optimalizace v oblasti sportu, uměleckých a dalších profesí, neurologická onemocnění.

Moje praxe se nachází v krásných historických prostorách naší Famelie s unikátní a jedinečnou Genius Loci, je bezpečným a inspirativním místem pro učení se a pohyb. V ceně terapie je audiolekce pro domácí využití.

Individuální práce je založena na stejném neurofyziologickém pozadí jako skupinové lekce. Nabízí příležitost reagovat na individuální a konkrétní otázky.

Praktik Feldenkraisovy metody využívá citlivý dotek a jasné pohyby ke zkoumání pohybových souvislostí, které může klient přímo prožívat a vnímat na sobě.

Klient o sobě pokaždé zjistí něco víc. Naučí se opustit zbytečné napětí, a najít v sobě a svých tělesných a myšlenkových pohybech více lehkosti a svobody. Tyto zkušenosti jdou ruku v ruce s novým sebepochopením a rozvíjejí svůj účinek v nejrozmanitějších oblastech života.

… cítit, jak se mnou pohybuješ skrze jemné doteky, to byla pro mne radost . Požitek z pocitu, že se pohybuji, tak snadno, lehce a pohodlně – všechno bylo tak uspořádané, všechno bylo ve správný čas na správném místě – jako Mendělejova tabulka prvků, jasná, strukturovaná a bez jakéhokoli otazníku. Konečně jsem měla hlavu v klidu a nesnažila jsem se to pochopit – jaká nová zkušenost. (Veronika Z., studentka VŠCHT, po individuální lekci)

Co Vám práce se mnou přinese:

 1. pocit lehkosti a uvolnění
 2. zlepšení vzpřímeného postoje a dýchání
 3. snížení bolesti a pohybových omezení
 4. zlepšení pružnosti, koordinace a rovnováhy
 5. zvýšení vitality a efektivnější nakládání s energií
 6. lehkost a eleganci pohybu
 7. kvalitnější kinestetické vědomí
 8. prevenci proti opotřebení pohybového systému
 9. zlepšení sportovních výkonů
 10. rozvoj pohybových a uměleckých dovedností
 11. zlepšení mentálních schopností a soustředění
 12. porozumění sám sobě
 13. zlepšení životního pocitu i celkové kvality života

Cena:
1.600,00 Kč/ 60 min
každá další započatá půl hodina 800,00 Kč

V ceně audiolekce pro domácí využití.

Rozhovory a články:

🎬 CESTA s Monikou Vošalíkovou Košařovou / FELDENKREIS / @navlnězdraví

🎤 Na vlně zdraví – Myšlenka je naše nejsilnější energie

📒  Návrat ke kořenům je moje celoživotní cesta. Rozhovor s Monikou Vošalíkovou

📒  Na Famelii se naučíte, jak pracovat s tělem zevnitř (Informační listy Černošice)