LEKCE A KURZY

„Pohyb je život a život je proces. Zlepšete kvalitu tohoto procesu a zlepšíte kvalitu života.“

Moshé Feldenkrais

CO JE TO FELDENKRAISOVA METODA? PROČ SE UČIT POHYBEM? PRO KOHO JE FELDENKRAIS VHODNÝ? INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SKUPINOVÉ LEKCE MOSHÉ FELDENKRAIS ROZHOVORY A ČLÁNKY

CO JE TO FELDENKRAISOVA METODA?

Feldenkraisova metoda zkoumá jak můžeme aktivovat a zdokonalovat naši schopnost učení. Izraelský fyzik a inženýr Dr. Moshé Feldenkrais rozuměl fenoménu lidského pohybu. Vyvinul metodu, která pomocí organického pohybu umožňuje změny ve čtyřech pilířích pevného lidského základu – v myšlení, vnímání, cítění a jednání – a iniciuje rozvojové procesy. Když se nám podaří prostřednictvím zcitlivění kinestetického vnímání vědomě propojit kostru, svaly, vnitřní orgány a jejich vzájemné vztahy ve vnitřní prostorové a časové souvislosti, začne náš mozek fungovat jinak.

„Když chcete něčeho dosáhnout způsobem, který jste vždy používali, pak najdete všechny potíže, které vám vždy stály v cestě.“

Moshé Feldenkrais

Feldenkraisova metoda využívá potenciál každého jednotlivce, (který je často skrytý) a vytváří tak podmínky pro zlepšení každodenních činností a pohybů, umělecký projev tanečníků a hudebníků, pohyblivost po úrazech či nemoci, výkonnost sportovců a mnohem více. Používá se v nejrůznějších kontextech a se širokou škálou cílů všude tam, kde lidé chtějí rozšířit své možnosti a zlepšit dovednosti.

Feldenkraisova metoda je živena širokým vědeckým zázemím – pohybové vědy jako anatomie a fyziologie, vývojová psychologie, neurologie, biologie – zejména evoluční teorie, pedagogika a filozofie – a zároveň uniká jasnému zařazení do jedné z těchto disciplín.

„Pro mě to není o pružných tělech, ale o pružných mozcích. Chci, aby každý jednotlivec (znovu) získal svou lidskou důstojnost.“

Moshé Feldenkrais

PROČ SE UČIT POHYBEM?

Pohyb je základem našeho života. Pohybem realizujeme své nápady a záměry. A také rozvíjíme svůj jedinečný potenciál a způsob, jak se používáme. Každý člověk má svůj individuální způsob pohybu, který je odrazem osobních vlastností a ty se promítají do všech běžných činností.

Náš vnější postoj odráží náš vnitřní postoj – u někoho vidíme, že je vzpřímený, vyzařuje klid, spočívá sám v sobě. V přítomnosti takového člověka je nám dobře. Tento individuální způsob jak se používáme je výsledkem dlouhého procesu učení. Proces učení, do kterého jsme byli vždy zapojeni jako celý člověk – svým myšlením, cítěním, vnímáním a jednáním.

To, co jsme se kdysi naučili, se stalo zvykem a je hluboce ukotveno v našem systému. Některé z těchto návyků nám již neslouží tak jako kdysi, často jsou neefektivní, vyžadují nadměrné úsilí nebo vedou k omezení a bolesti. Zaostáváme za svými možnostmi.

S Feldenkraisovou metodou zkoumáme naše zvyky, objevujeme nové varianty a začínáme se znovu otevírat novým možnostem.

„Už se neptáme na to, na co jsme si zvykli, a ignorujeme znalosti, které bychom v tomto procesu mohli získat.“

Moshé Feldenkrais

Organické učení – „učit se jako děti“

Viděli jste někdy, jak se dítě učí chodit? Děti provádějí tento „zázrak“ prostřednictvím organického procesu učení. Vedeni svou zvědavostí a touhou věci zkoušet, vyvíjejí se svým vlastním tempem, bez vnějších specifikací „správné“ a „špatné“. Jsou mistry svého vlastního procesu učení a jsou motivováni hlubokým uspokojením, které pociťují při objevování vlastních řešení.

Možná si vzpomínáte, že jste se naučili plavat nebo jezdit na kole – i to bylo organické učení. Učíme se na vlastním těle, ve svém vlastním čase a bez tlaku. Zvědavost, všímavost a ochota pozorovat sebe sama při pohybu jsou nejdůležitějšími složkami tohoto jedinečného procesu.

Výsledky takového procesu učení jsou často překvapivé a neomezují se pouze na pohyb. Zážitky, které děláme, mění náš obraz o nás samých a ovlivňují všechny oblasti našeho života.

Pro koho je Feldenkraisova metoda vhodná?

Feldenkraisova metoda vychází z hypotézy, že každá lidská bytost může vstoupit do organického procesu učení a rozšířit své možnosti.

„Poznat sám sebe je to nejdůležitější, co pro sebe může člověk udělat. Ale jak by měl člověk poznat sám sebe? Tím, že se naučíte nedělat to, jací byste měli být, ale jak vám to vyhovuje.“

Moshé Feldenkrais

Feldenkraisova metoda je vhodná pro všechny lidi bez ohledu na věk, profesi, předchozí znalosti nebo tělesnou konstituci, kteří:

  • Jsou otevřeni pustit se do nových zkušeností, aby objevili svůj vlastní potenciál rozvoje a zlepšili svou pohodu,
  • jsou vystaveni fyzické námaze a/nebo stresu,
  • trpí omezenou pohyblivostí a/nebo fyzickými bolestmi,
  • chtějí se dozvědět více o procesech lidského učení a rozvoje.

Hlasy účastníků:

Můj postoj se stal vzpřímenějším a můj dech volnější a hlubší. Vyrostla jsem o 3 cm.

Je to, jako bych se po každé Feldenkraisově lekci znovu uspořádal: končetiny, kosti, svaly a šlachy pracují v nebývalé harmonii.

Když jsem s Feldenkraisem začínal, myslel jsem si, že pružnější může být pouze moje tělo, ale nyní si uvědomuji, že kromě flexibility jsem získal mnoho důležitých poznatků. Jako učit se dělat něco pro sebe a ne pro uznání, být trpělivější a vážit si maličkostí.

Individuální lekce FELDENKRAISOVY metody – Funkční integrace

Individuální práce je založena na stejném neurofyziologickém pozadí jako skupinové lekce, ale nabízí zvláštní příležitost reagovat na individuální otázky.

Praktik Feldenkraisovy metody využívá citlivý dotek a jasné pohyby ke zkoumání pohybových souvislostí, které může prožívat přímo klient. Klient o sobě pokaždé zjistí něco víc, naučí se opustit zbytečné napětí a najít v sobě a svých pohybech více lehkosti a svobody. Tyto zkušenosti jdou ruku v ruce s novým sebepochopením a rozvíjejí svůj účinek v nejrozmanitějších oblastech života.

„… cítit, jak se mnou pohybuješ skrze jemné doteky, to byla pro mne radost. Požitek z pocitu, že se pohybuji, tak snadno, lehce a pohodlně – všechno bylo tak uspořádané, všechno bylo ve správný čas na správném místě – jako Mendělejevova tabulka prvků, jasná, strukturovaná a bez jakéhokoli otazníku. Konečně jsem měla hlavu v klidu a nesnažila jsem se to pochopit – jaká nová zkušenost.“

Veronika Z. po individuální lekci

Skupinové lekce FELDENKRAISOVY metody – pohybem k sebeuvědomění

Ve skupinové lekci jsou pohybové sekvence instruovány verbálně. Pohyby pokrývají celé spektrum pohybových možností člověka.

Pomocí sofistikovaných lekcí trénujeme své vnímání a dokážeme vystopovat své nevědomé návyky. Zjišťujeme, jak se pohyb může stát snazší a bez námahy a zároveň zlepšit způsob, jakým jednáme sami se sebou. Schopnost nalézat individuální řešení pro snazší pohyb nám dává svobodu volby a otevírá nové možnosti.

Když objevíme jak inhibujeme/omezujeme sami sebe, všechny aspekty našeho života se zlepší.

Skupinové lekce jsou nabízeny v rámci kurzů a seminářů.

Pohybové lekce jsou jedinečným způsobem, jak iniciovat procesy změny v široké škále oblastí. Témata mohou zahrnovat: • Nabírání síly • Lehký střed • Umění chůze • Vidět svět jinýma očima • Silný a jasný hlas • Umění padat • Umění se dívat

„Ve třídách Feldenkraise se ode mne neočekává nic, co bych musel dělat. Nejsou na mne kladeny žádné nároky. Je mi dovoleno jít svou vlastní cestou, prozkoumat v klidu, bez námahy, bez očekávání, bez posuzování a bez pevného cíle. Cítím se dobře, doprovázený respektem a všímavostí. Možnost učit se tímto způsobem je pro mě stále revoluční.“

Martin B. atlet

Moshé Feldenkrais

Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984) byl inženýr, fyzik a jeden z prvních učitelů juda s černým pásem v Evropě. Poté, co ve 14 letech sám emigroval z Ruska do Palestiny, jeho dobrodružný život ho v roce 1928 zavedl do Paříže. Tam získal doktorát z fyziky a pracoval v laboratoři Joliot-Curie na prvním jaderném štěpení. Na útěku před nacisty odešel v roce 1940 do exilu do Skotska, než se na začátku 50. let vrátil do Izraele.

„Věřím, že jednota těla a mysli je objektivní skutečnost. Nejsou to jen části, které na sebe nějak navazují, ale ve fungování představují neoddělitelnou jednotku. Mozek bez těla by nemohl myslet.“

Moshé Feldenkrais

Moshé se celý život věnoval zkoumání souvislostí mezi fyzickým držením těla, pohybem, vnímáním, myšlením, cítěním a jednáním. Podařilo se mu vyvinout metodu, která spojuje tyto vztahy v integrovaném systému a staví na schopnosti lidského nervového systému učit se. V tomto jedinečném přístupu jsou velmi prakticky využívány poznatky z nejrůznějších oborů, jako je biomechanika, anatomie, fyziologie, neurologie, psychologie, vývojová psychologie, evoluce a filozofie.

Dr. Moshé Feldenkrais napsal několik článků a knih a předal své znalosti budoucím Feldenkraisovým učitelům ve třech vzdělávacích kurzech (v Izraeli a USA) v letech 1969 až 1983.