Jmenuji se Monika, jsem praktička Feldenkraisovy metody®, pracuji s dechem a hlasem, celoživotně sportuji.

Absolvovala jsem čtyřletý výcvik Feldenkraisovy® metody v Praze pod vedením Rogera Russella a Ully Schäfke . Ve vzdělání dále pokračují pod vedením zahraničních lektorů z Německa, Itálie, Anglie, Izraele, USA. Aktuálně jsem v postgraduálním dvouletém výcviku ve Vídni (Feldenkrais Institut Vienna pod vedením Yehudit Silver). 

Pracuji s klienty všech věkových kategorií, včetně miminek, dětí ještě nespolupracujících a dětí se speciálními potřebami (DMO, autismus, geneticky postižení s rozličným obrazem handicapu), se sportovci a umělci se zvýšenou a psychickou aktivitou, a také s lidmi po úrazech. 

Pracuji v ABM (Anat Baniel Method) 9 esenciálních zásad, kterými se mozek dokáže měnit v duchu neuroplasticity. To pomáhá klientům s různým druhem poškození nervového systému, či opožděním psychomotorického vývoje. Zlepšují se ale i programy pohybu, myšlení, cítění a vnímání klientů s vertebrogenními, kloubními obtížemi, hypermobilitou, skoliózou, poúrazovými stavy a sportovním či pracovním přetížením. Pracuji samozřejmě i s těhotnými ženami.

Celý život se aktivně věnuji sportu (judo, jóga, horské kolo, běh, kalistenika, výrazový tanec), a práci s hlasem a dechem pod vedením Jany Vovsové Lewitové.

Mám bohaté životní a profesní zkušenosti, které sdílím bez obalu tak jak jsou. 

Pohybem učím druhé všímat si rozdílů, rozlišovat, orientovat se, načasovat správně aktivitu a použít svalovou a kosterní sílu ve svůj prospěch. Pracuji se všemi, kteří mají zájem se posouvat a bořit mýty.

Sama jsem se dostala z hluboce zakořeněných dogmat jak by měl člověk žít, jak by se měl chovat a pohybovat.

Jsem přesvědčená o tom, že každý může a má právo žít svůj život ve kvalitě, která je jeho přirozeností. Proto pomáhám lidem objevit jejich potenciál, originalitu a jedinečnost. 

Celoživotní pohybovou praxí jsem si vypracovala dobrou intuici, pozorovací schopnost a smysl pro detail i celek. V průběhu mojí praxe jsem se setkala s bolestí, jak fyzickou tak i tou psychickou. Často si na bolest a stres zvykneme, stanou se naší součástí a postupně ztrácíme schopnost vnímat naše limity. Bolest může být dobrým učitelem, ale taky špatným průvodcem v cestě za přirozeným pohybem.

Neučím jak se zbavit něčeho konkrétního jako je např. bolest, stres, strach či jiné omezení. Učím jak s omezeními pracovat. Jak využít omezení ve svůj prospěch. 

Přidejte se a učte se společně se mnou.

Monika

Rozhovory a články: