Intenzivní víkend: Neuropohyb pro děti se speciálními potřebami

17.-19. listopadu 2023

Lektorky: zkušené praktičky Feldenkrais® metody Monika Vošalíková Košařová a Lenka Boťchová

Pro 5-6 dětí.

Cena/ 3 dny 12.000,00 Kč /495 Euro

Cena zahrnuje denně:
2 individuální lekce pro dítě /á 45min+ 10min dotazy rodiče, jednu ATM lekci pro rodiče na vyzkoušení či vlastní práci s dítětem pod vedením praktika.

Praktičky pracují v ABM (Metoda Anat Baniel) 9 esenciálních zásad, kterými se mozek může měnit v duchu neuroplasticity. To pomáhá klientům s různým druhem poškození nervového systému, či opožděním psychomotorického vývoje. 

—————————————————————————————————————-

Feldenkrais® pomáhá dětem k všestrannému rozvoji a překonávání překážek ve vývoji. Poskytuje optimální podmínky pro proces učení, ve kterém dítě může objevovat nové možnosti pohybu a jednání. Obzvláště pomáhá rodinám s dětmi.

 • které jsou vystaveny vysoké zátěži např. při sportu, tanci, hře na hudební nástroj nebo ve vzdělávání
 • se speciálními potřebami: s poruchou autistického spektra, s dětskou mozkovou obrnou, Aspergerovým syndromem, ADHD, s genetickými onemocněními, s nediagnostikovanými vývojovými poruchami
 • s opožděným psychomotorickým vývojem
 • s problémy s motorikou a pohybovým aparátem
 • s potížemi v komunikaci a řeči
 • s poruchami soustředění a učení

Feldenkrais® využívá pohyb/organické učení nejen k rozvoji motoriky, ale i oblasti kognitivní, sociální a emocionální.

Ke každému dítěti přistupuji individuálně a s respektem. Utvářím bezpečné prostředí, ve kterém se dítě může rozvíjet a učit se ve svém individuálním tempu. Nesoustředím se na to, co dítěti “nejde”, ale na potenciál k rozvoji. Lekce vycházejí z potřeb dítěte v procesu učení a jejich průběh je upravován dle jeho reakcí.

Oblasti, ve kterých Feldenkrais® pomáhá v rozvoji:

 • Jemná a hrubá motorika (koordinace, rovnováha, stabilita, uvědomování si vlastního těla)
 • Soustředění
 • Emocionální vývoj
 • Komunikace a řeč
 • Schopnost a chuť učit se
 • Sebevědomí a sebepojetí

Pro bližší informace a konzultace mne prosím kontaktujte: tel.: 725080452